اپلیکیشن فروشگاهی (یک بار پرداخت)

در این نوع پرداخت تمامی هزینه طراحی اپلیکیشن در ابتدای کار از شما دریافت می گردد و شما تنها هزینه تمدید هاست و دامنه وب سایتی که اپلیکیشن بر روی آن پیاده سازی شده است پرداخت خواهید کرد.