اپلیکیشن فروشگاهی (اشتراکی سالیانه)

در این نوع پرداخت تمامی هزینه طراحی اپلیکیشن به صورت اشتراک سالیانه از شما دریافت می گردد و تا زمانی که هزینه اشتراک خود را پرداخت نمایید اپلیکیشن شما فعال می باشد.